Zasady BHP przy pracach na wysokości

Roboty na wysokości mogą wiązać się z ryzykiem wypadku. Chwila nieuwagi lub splot niefortunnych okoliczności mogą skończyć się utratą równowagi i upadkiem z dużej wysokości, który może mieć bardzo poważne następstwa.

Roboty na wysokości mogą wiązać się z ryzykiem wypadku. Chwila nieuwagi lub splot niefortunnych okoliczności mogą skończyć się utratą równowagi i upadkiem z dużej wysokości, który może mieć bardzo poważne następstwa.

Dlatego przy wykonywaniu wszystkich prac na wysokości, m.in.: odśnieżaniu dachów, czyszczeniu elewacji lub montażu reklam należy ściśle przestrzegać wszystkich zasad BHP, zachowywać szczególną ostrożność oraz stosować niezbędny sprzęt asekuracyjny.

Kiedy można mówić o pracy na wysokości?

Praca na wysokości to według przepisów każde zadanie wykonywane, w miejscu niechronionym ze wszystkich stron ścianami lub przeszkleniami o wysokości przynajmniej 1,5 metra albo innymi specjalnymi konstrukcjami, o ile znajduje się metr powyżej podłogi lub powierzchni ziemi. W razie wykonywania tego rodzaju robót pracownicy powinni być zabezpieczeni odpowiednimi barierami albo jeśli nie jest to możliwe środkami ochrony osobistej.

Przepisy dotyczące prowadzenia robót na wysokości szczegółowo regulują sposoby postępowania przy najczęściej realizowanych pracach. Chodzi tu o wszystkie prace wykonywane na rusztowaniach, roboty dekarskie, a także wszystkie zadania wykonywane na wieżach, kominach lub wszelkiego typu konstrukcjach.

Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Naczelną zasadą przy zabezpieczaniu prac na wysokości jest zawsze poszukiwanie możliwości zastosowania tzw. ochrony zbiorowej. Chodzi tu o różnego rodzaju balustrady, poręcze lub pomosty, które mogą być zamocowane na czas prowadzenia robót. Ochrona indywidualna, np. w postaci atestowanej uprzęży może być wybierana tylko wówczas, gdy nie ma możliwości użycia środków ochrony zbiorowej.

W przypadku prac na wysokości pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony oraz właściwe ich stosowanie ponosi pracodawca, a także osoba nadzorująca przebieg robót z jego upoważnienia. Na budowie lub podczas remontu będzie to kierownik budowy.

Przy korzystaniu ze środków ochrony osobistej, np. szelek bezpieczeństwa ważne jest nie tylko ich właściwe założenie, ale również odpowiedni dobór punktu asekuracyjnego. Konieczne jest także ciągłe pamiętanie o wpinaniu lonży.