Jak umyć elewację: samodzielnie czy przy pomocy specjalistów?

Wygląd elewacji ma duże znaczenie dla tego, jak prezentuje się cały budynek. Dla uzyskania odpowiedniego efektu wizualnego liczy się jednak nie tylko prawidłowy dobór materiału, jaki został na niej zastosowany, lecz także utrzymanie całej powierzchni fasady we właściwym stanie. Jest to o tyle trudne, że osadzają się na niej różnego rodzaju zanieczyszczenia w postaci pyłów zawartych w powietrzu, zacieków powstających ze spływającej wody czy wreszcie korozji biologicznej, a więc np. rozwijających się porostów. Sposobem na uzyskanie pożądanego wyglądu będzie okresowe mycie elewacji. Wymaga to jednak specjalistycznego sprzętu i odpowiednich kompetencji.

Dlaczego mycie elewacji jest trudne?

Mycie elewacji oznacza w przypadku wszystkich obiektów wielopiętrowych prowadzenie prac na wysokości. Pociąga to za sobą konieczność użycia odpowiedniego sprzętu, który nie tylko pozwoli dostać się do zabrudzonych powierzchni, ale także zagwarantuje bezpieczeństwo osobom wykonującym prace tego rodzaju. W zależności od wysokości obiektu i jego konstrukcji można zdecydować się na skorzystanie z podnośników koszowych albo przeprowadzić całą operację używając technik dostępu linowego. W obu sytuacjach osoby prowadzące prace muszą dysponować specjalnymi uprawnieniami. Podejmowanie prób czyszczenia fasady we własnym zakresie będzie dość niebezpieczne, a często niezgodne z przepisami.

Jak myje się elewacje?

Mycie elewacji może być prowadzone z wykorzystaniem różnych urządzeń i środków myjących. W przypadku elewacji szklanych zwykle są to klasyczne akcesoria używane do mycia okien. Jeżeli elewacja pokryta jest tynkiem, płytami ceramicznymi albo z kamienia naturalnego czy wszelkiego typu panelami, najczęściej stosuje się myjki ciśnieniowe. W niektórych sytuacjach niezbędne okaże się użycie zestalonego dwutlenku węgla, a przy trwałych zabrudzeniach np. grafitti także sodowania.