Dlaczego należy odśnieżać dachy?

Obowiązkiem każdego zarządcy lub administratora jest odśnieżanie dachu. Zalegająca pokrywa śnieżna jest bardzo niebezpieczna dla budynku, dlatego niezastosowanie się do przepisów może skutkować karą od przedstawicieli nadzoru budowlanego. Warto pamiętać, że łatwiej usuwa się świeży śnieg, niż taki zalegający kilka dni.

Kiedy należy odśnieżyć dach?

Do obowiązku właściciela lub zarządcy obiektu należy znajomość wytrzymałości konstrukcji dachowej. Taka informacja obliczana jest już na etapie projektowania i jest zależna od wielkości, kształtu i stopnia nachylenia dachu. Co więcej, wpływ na wytrzymałość dachu mają ukształtowanie terenu, otaczające go obiekty oraz warunki klimatyczne. Należy wiedzieć, że ciężar śniegu ulega zmianom i wpływ na niego mają między innymi: klimat, miejsce oraz czas zalegania.

Poza usuwaniem śniegu z dachu konieczne jest usunięcie również sopli, brył oraz nawisów śniegowych. Należy to jednak robić w sposób bezpieczny dla przechodniów i przejeżdżających samochodów – ze znajomością przepisów BHP, stąd czasami warto oddać odśnieżanie dachu w ręce profesjonalistów.

Nieodśnieżanie dachu jest karalne

Choć prawo nie podaje wprost, jakie kary obowiązują za niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania dachu, Prawo Budowlane mówi o karze grzywny lub pozbawienia wolności do roku dla zarządcy, właściciela lub administratora obiektu, który nie zapewnia należytego bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego lub niewłaściwie go użytkuje. Kontrole w tym zakresie przeprowadzają pracownicy nadzoru budowlanego i mają możliwości nałożenia grzywny od 500 zł do 1000 zł.

Jeśli mieszkańcy budynku są zaniepokojeni stanem obiektu lub podejrzewają, że na dachu zalega śnieg, powinni w pierwszej kolejności niezwłocznie powiadomić jego zarządcę. W wypadku braku reakcji na tego typu zgłoszenie powinny zostać powiadomione służby – straż miejska lub straż pożarna, ewentualnie policja.